ADVOKATFIRMAN LEGE - DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Advokatfirman Lege är en advokatbyrå i Göteborg som åtar sig uppdrag inom straffrätt, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt. Vi har flera års erfarenhet av att företräda klienter i brottmål, LVU, vårdnadstvister och brottmål. Välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp av ett erfaret juridiskt biträde i Göteborg.

Lege är en advokatbyrå i Göteborg med flera års erfarenhet. Vi lägger ner stort engagemang och mycket tid på varje enskild klient. Vi åtar oss alla typer av mål inom de rättsområden vi arbetar med. Om du är misstänkt för brott har du möjlighet att önska oss som din offentliga försvarare. Meddela då polisen eller Göteborgs Tingsrätt att du önskar en advokat från Advokatfirman Lege. Som regel är det staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen, oavsett om denne är en advokat eller en jurist, men om du tjänar tillräckligt mycket kan du bli tvungen att betala tillbaka delar av kostnaden eller hela kostnaden till staten. 

Vi har lång erfarenhet av att företräda klienter i familjerättsliga mål i Göteborg. Vi åtar oss uppdrag som biträden i vårdnadstvister, LVU-mål och LVM-mål. I LVU-mål är det alltid staten som står för kostnaden för det offentliga biträdet. I många mål kan du få kostnaden för vårt arbete ersatt genom din hemförsäkring eller genom rättshjälp från Domstolsverket – hör av dig till oss så hjälper vi dig med detta. Våra advokater månar om klienten och gör allt för att dennes intressen ska tas tillvara på bästa sätt.

Jelena-Malm Advokat i Göteborg
Advokat: Jelena Malm.

Mobil: 073- 533 86 40
E-post: jelena.malm@lege.se

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp
Johan-Hultqvist Jurist i Göteborg
Biträdande jurist: Johan Hultqvist

Mobil: 073-660 70 05
E-post: johan.hultqvist@lege.se

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp
Fredrik-Hansson Jurist i Göteborg
Biträdande jurist: Fredrik Hansson

Mobil: 073-665 39 07
E-post: johan.hultqvist@lege.se

Alva Potapoff
Administratör: Nazanin Javidi

Mobil: 08-665 00 00
E-post: nazanin@lege.se

Alva Potapoff
Studentmedarbetare: Alva Potapoff

E-post: alva.potapoff@lege.se

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp

ADVOKATFIRMAN LEGEs jurister åtar sig uppdrag i hela göteborg

Advokatbyrån Lege sätter alltid

klientens intressen i det främsta rummet

Kontakt

advokater med erfarenheter inom olika typer av mål

Advokatfirman Leges jurister åtar sig alla typer av uppdrag inom straffrätt, familjerätt och socialrätt.

Många av juristerna på Advokatfirman Lege besitter djupgående kunskaper av att företräda barn i olika åldrar och har ett starkt engagemang för att upprätthålla barnens rättigheter. Advokatfirman har också erfarenhet av att företräda klienter som har ett annat modersmål än svenska. Du har i många fall rätt till en kostnadsfri tolk i dina kontakter med advokatfirman och med domstol och myndigheter. Tolken kan närvara på de personliga mötena eller per telefon om klienten önskar det. Dessa tolkar gör det som krävs för att ge bästa möjliga hjälp. 

advokatens uppdrag är att lojalt företräda sin klient

Advokatens roll är att ensidigt företräda sin klients intressen och rättigheter, till skillnad från åklagaren som har ett uppdrag att vara saklig och opartisk.  Advokatfirman Leges i Göteborg uppdrag är enbart att företräda dig som klient. Faktumet att en jurist alternativt advokat ska stå vid din sida under rättsprocessen är en självklarhet för oss.

Advokatfirman Lege i Göteborg hjälper till med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp i samband med ditt mål eller ärende. Har du en hemförsäkring kan man i de flesta fallen ansöka om rättsskydd. Största delen av kostnaderna av rättsskyddet täcks när du anlitar en advokat. Skulle det vara så att rättsskydd inte är aktuellt kan man vända sig till staten för att få rättshjälp. 

Advokatfirman Lege erbjuder en första kostnadsfri juridisk rådgivning, eftersom detta är en förutsättning för att klienten ska kunna få rättshjälp. Det som skiljer en advokatbyrå från en juristfirma är att en advokatfirma drivs av en medlem i Advokatsamfundet, som har att följa samfundets regler och riktlinjer.


Till skillnad från en jurist så har en advokat skyldigheter att följa regler och värderingar i enlighet med advokatsamfundet och allt detta för klientens bästa. Exempel på värdering är att en advokat ska vara oberoende, lojal och konfidentiell. Det ska inte ligga några intressekonflikter för advokaten när vederbörande åtar sig uppdraget. En advokat har att förhålla sig till Advokatsamfundets regler och etiska riktlinjer, vilket innebär att advokater måste agera professionellt och med omsorg om klientens intressen.

De som är anställda på en advokatbyrå måste oavkortat följa Advokatsamfundets regler. En advokat behöver möta advokatsamfundets utbildningskrav, vara medlem av samfundet och i övrigt vara lämplig för sitt arbete.

Läs mer: Familjerätt
Läs mer Advokatbyrå Malmö

advokatbyraer goteborg

advokatfirman lege tror på det juridiska hantverket

Advokatfirman Lege är övertygade om att det bästa sättet att tillvarata dina intressen i egenskap som klient. dig som klient är lyhörd och inlyssnande och hela tiden håller sig uppdaterad om gällande rätt. 

En advokat har tystnadsplikt. Du kan känna dig helt trygg med att det du berättar för advokaten stannar mellan er eftersom tystnadsplikt råder. Advokaten kan inte berätta något för någon myndighet som klienten berättat, om inte klienten ber om det. 

Advokatfirman Lege bjuder på en kostnadsfri första rådgivning. Där ni får information om olika möjligheter och den informationen som behövs för att kunna gå vidare i ärendet på bästa möjliga sätt. Byrån ger dig sedan konkreta råd om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakt