Letar du efter en Advokatbyrå i Göteborg?

Det finns ett flertal advokatbyråer stationerade i centrala Göteborg som bland flera andra rättsområden arbetar med humanjuridik samt diverse juridiska frågor. Det finns en uppsjö av advokater som har specialiserat sig inom familjerätt, brottmål, socialrätt och migrationsrätt för att dra några exempel av rättsområden. I många fall arbetar dessa jurister frekvent med familjerättsliga frågor som äktenskapsskillnad eller vårdnaden av de yngre dvs barn, umgängesrätt och boende. Dessa byråer hjälper även till vid ekonomisk familjerätt, frågor som ofta dyker upp då är bodelning, samboavtal, äktenskapsförord, testamente och arv. Vid frågor kring tvångsvårdsärenden som LRV, LPT, LVM, LVU och migrationsrättsliga ärenden gällande asyl, arbetstillstånd, medborgarskap, anknytning och förvar. Advokatbyråer tar också på oss sig åtaganden som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde.

En advokatbyrå med många års kompetens och erfarenhet är något att rekommendera när ni väljer någon som ska företräda er. De flesta gör det med mycket stort engagemang och är alltid tillgängliga så att du kan känna dig trygg. Juristerna runt om i Göteborg har ofta gedigen erfarenhet från tidigare arbetsplatser på olika byråer. Detta är något som ni som klient behöver ta reda på då det finns diverse jurister med olika inriktningar inom olika rättsområden. Detta gör det också möjligt för juristerna att veta hur de ska hantera de olika ärenden och målen när de olika rättsområden går in i varandra som dom kan göra. Dessa kan arbeta som offentliga biträden eller som en försvarsadvokat men kan också åta sig uppdrag där de företräder privatpersoner och företag. Att välja en byrå med många års erfarenhet av att företräda barn i olika frågor som kan uppstå är att föredra. Detta är otroligt känsliga områden, vilket ska skötas med en hög grad av professionalism. Detta gäller både inom humanjuridik samt brottmål, dvs arbetet kring agerandet som försvarare. Läs mer Advokatbyrå Malmö

En bra byrå får gratis reklam via den så kallade djungeltrumman

Advokatbyrån bör ha en

vision där man sätter klienten i första hand.

Detta är något som ska

genomsyra hela företaget med dess jursiter/advokater.

Juristens väg till att bli en advokat

Finns advokatbyråer som förutom att att arbeta som försvarare och offentligt biträde också tar på sig uppdrag där de företräder företag och privatpersoner.

Många av dessa besitter många års erfarenhet av att företräda barn i olika åldrar och i olika frågor. Detta är ett otroligt känsligt område. Dessa jurister brukar i vissa fall ha god kunskap i andra språk än svenska samt engelska. Kontakta advokatbyrån ifråga för mer information. Är det så att klienten har ett annat språk som modersmål än svenska, kan olika byråer erbjuda klienter en jurist som talar samma språk för att ge bästa möjliga hjälp. Detta oftast tack vare deras mångåriga erfarenhet, bakgrund samt arbete med klienter från olika länder från olika delar av världen. Skulle det vara så att jurister saknar kunskap inom det språket klienten talar finns möjligheten att advokatbyrån ifråga anlitar en professionell tolk. Tolken kan närvara på de personliga mötena eller per telefon om klienten önskar det. Dessa tolkar gör det som krävs för att ge bästa möjliga hjälp. Advokatsamfundet.

ring runt bland den uppsjö av advokatbyråer som råder i göteborg

Advokat Göteborg, – Ring olika byråer för att få prata med en den advokaten av den uppsjö av jurister som finns gällande ditt ärende. Utöver det som nämnts hjälper de flesta också till med ansökan om rättsskydd vid behov eller rättshjälp i samband med ditt mål eller ärende. Har du en hemförsäkring kan man i de flesta fallen ansöka om rättsskydd. Största delen av kostnaderna av rättsskyddet täcks när du anlitar en advokat. Skulle det vara så att rättsskydd inte är aktuellt kan man vända sig till staten för att få rättshjälp. 

De flesta byråer brukar i första hand erbjuda sina klienter en kostnadsfri rådgivning, eftersom detta är en förutsättning för att klienten ska kunna få rättshjälp. En advokatbyrå har som ansvar att följa Advokatsamfundets alla etiska regler, skulle ni tillexempel ta konkat med en juristfirma gör dom inte det till advokat vilket kan vara väldigt bra att veta. Ifall inte jursitfirman ifråga har en advokat som arbetar på byrån. Men i dessa fall tituleras byrån ifråga en advokatbyrå. 

En advokat har som skyldighet att följa regler och värderingar i enlighet med advokatsamfundet och allt detta för klientens bästa. Exempel på värdering är att man är oberoende, lojal och konfidentiell. Det ska inte ligga några intressekonflikter för advokaten när vederbörande åtar sig uppdraget, det betyder att den situationen klienten sitter i ska gynna advokaten. Eftersom det finns en riktlinje som advokat att gå i enlighet med Advokatsamfundets regler och etiska regler, kan dessa både erbjuda och garantera ett professionellt arbetssätt.

Detta är inte något som en Juristbyrå kan erbjuda vilket är väldigt viktigt att ha i åtanke vid val av ombud. De som är anställda på en advokatbyrå måste följa Advokatsamfundets regler punkt och pricka. Detta är ett krav som Advokatsamfundet ställer på jurister som vill ha advokattiteln och behålla den, utöver utbildningskravet, godkänd advokatexamen, flertal goda referenser från andra kollegor inom juristbranschen. Läs mer: Familjerätt

advokatbyraer goteborg

Vi tror på kvalitativt hantverk gjort med omsorg

Lyssna efter byråer med ett enkelt motto och det är att du som klient ska känna dig trygg med advokatbyrån. Även om målet eller ärendet hanteras enligt Advokatsamfundets regler så ska Advokatbyråer i Göteborg hantera din fråga med extrem omsorg. Din advokat har tystnadsplikt något som en juristfirma inte har. Du kan känna dig helt trygg med att det du berättar för advokaten stannar mellan er eftersom tystnadsplikt råder. Advokaten kan inte berätta något för någon myndighet som klienten berättat, om inte klienten ber om det. Grundaren av byrån är advokat och har jurist- och advokatexamen samt en magisterexamen inom beteendevetenskap. Detta är ett otroligt bra komplement som är otroligt användbart inom yrket. Ni kan hitta ett urval av byråer i centrala Göteborg där de flesta kan vid deras första kontakt med dig titta en närmare på ditt ärende. De flesta advokater bjuder på en kostnadsfri första rådgivning. Där ni får information om olika möjligheter och den informationen som behövs för att kunna gå vidare i ditt ärende på bästa möjliga sätt. Detta är ett arbetssätt som snabbt ger en professionell bild av byrån ifråga som i sin tur kan leda till att byrån snabbt och enkelt kan tillgodose dig med den rättshjälp du behöver.

 

Kontakt