Brottmålsadvokat Göteborg - Det råder en uppsjö av försvarsadvokater i staden

Är du misstänkt för ett brott? Vid ett sådant fall är otroligt viktigt för dig att en advokat representerar dig och ser över dina rättigheter. Är di misstänkt för brott ska du ha en advokat som har erfarenhet inom brottmål så att du kan få den bästa hjälpen. I den flesta fallen som misstänkt för brott har du rätt till offentlig försvarare. Det betyder att staten betalar kostnaden för ditt försvar. Detta brukar man kalla brottmålsadvokat eller försvarsadvokat.

I vissa fall har man inte rätt till en offentlig försvarare, då kan det bli aktuellt till att anlita en privat försvarare som kan representera dig. När du anlitar en advokat privat står du som klient för kostnaderna. I efterhand kan du begära att den privata försvararen ska förordnas som offentlig försvarare, då går staten in och betalar för försvararens kostnader.

När man misstänks för brott brukar man oftast bli inkallad till förhör av polisen, det är viktigt att vara noggrann med vad man säger eftersom polisen kan ha ett eget intresse i situationen.  Så du rekommenderas starkt att ha en försvarsadvokat närvarande med erfarenheter inom brottmål. Så att du kan bli representerad på bästa möjliga sätt.

Ska du närvara på ett förhör är det din rättighet att ha en försvarsadvokat med dig på förhöret, så redan innan första förhöret ska du begära att få en advokat. Det är inte ovanligt att polisen håller ett förhör innan din försvarsadvokat är närvarande, då rekommenderas du att vänligen men bestämt avböja alla former av kommunikation innan du fått tala med din advokat. Antingen kan du bli tilldelad en offentlig försvarare eller så får man kontakta en privat försvarare. Det första förhöret är extremt viktigt så kom ihåg att vänligt med bestämt avböja all kommunikation tills du fått en advokat som kan representera dig i enlighet med dina rättigheter.

 

Vid allvarliga brott har rätt att välja den försvarsadvokat/brottmålsadvokat som ska företräda dig

Det är din rättighet att kunna välja den advokat som du vill, som sedan ska representera dig i ditt ärende. När du anlitar en privat försvarare är det en självklarhet att du väljer fritt i vem du vill ha, eftersom du själv står för dina försvarsadvokats kostnader. Du bör också veta att när du blir förordnad en offentlig försvarare har du också rätten till att välja en försvarsadvokat som du önskar, kanske har du hört gott om någon specifik? Vid första kontakten med polisen lämnar du över uppgifterna till den advokat som du vill ska försvara dig i ditt ärende. Har du ett inbokat förhör men inte advokaten närvarande, kan du vänligen men bestämt avböja all form av kommunikation. Men även berätta att du vill ha din försvarsadvokat närvarande under förhöret och önskas boka om tiden för förhöret.

Är du misstänkt för brott se till att ta kontakt med en advokat i Göteborg så fort som möjligt. Många försvarsadvokater brukar bjuda på en kostnadsfri inledande rådgivning. Där får du möjligheten att berätta om din situation och advokaten får möjligheten till att vägleda dig i ditt ärende för att sedan med förhoppning att kunna representera dig.

Advokatbyråer i Göteborg kan även agera målsägandebiträden

Har du blivit utsatt för ett brott? Då kan det vara aktuellt att med ekonomisk kompensation eller kanske vill du bara ha hjälp med att bli representerad på ett korrekt sätt där dina rättigheter som brottsoffer sätts i fokus. Se till att ta konkat med en advokatbyrå i Göteborg så att inget faller mellan stolarna i domstol.

Ett brottsoffer kallas för målsägande, den som är misstänkt kallas för gärningsman. Enligt lagen så har du rätt till ett målsägandebiträde så att du som brottsoffer ska kunna ha någon som kan representera dig om du blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, rån eller något annat brott som kan ge fängelse för gärningsmannen.

Som målsägande har du rätt till att önska ett målsägandebiträde. Det kan vara någon specifik jurist eller advokat som du önskar som målsägandebiträde, valet är ditt. Din önskan brukar meddelas till åklagaren eller domstolen, det är sedan domstolens uppgift att förordna ditt önskade val av målsägandebiträde för dig. Ett målsägandebiträde har i uppgift att representera dig som brottsoffer och tillvarata dina intressen under hela processen. Så även under ett polisförhör rekommenderar vi dig att ha ett målsägandebiträde närvarande så att du kan få hjälp med eventuell skadeståndstalan.

Det är också målsägandebiträdet som ska hjälpa dig att överklaga och driva vidare din fråga till högre instanser. Målsägandebiträdets uppgift är också att föra din talan om skadestånd. Om några personskador, skador på egendom eller för kränkning har uppkommit när du blev utsatt för brott. Detta kommer målsägandebiträdet hjälpa dig med under processen och i domstol. Några viktiga saker att komma ihåg när du har blivit utsatt för brott. Du som brottsoffer har rätt att välja jurist eller advokat som ska representera dig som målsägandebiträde. Ta kontakt med en advokatbyrå i Göteborg så fort som möjligt för att få bästa hjälp från start. Många byråer i Göteborg erbjuder en första kostnadsfri rådgivning där du får berätta hur situationen ligger till. Du kan dessutom få hjälp och vägledning i hur du bör gå vidare i ditt fall.

Brottmålsadvokatens arbete är att tillgodose dina intressen