Advokatfirman Lege företräder dig som är misstänkt för brott i Göteborg

Är du misstänkt för ett brott? Då ska du alltid be att få en offentlig försvarare förordnad. Advokatfirman Lege hjälper dig genom hela processen. Önska en advokat från Advokatfirman Lege genom att begära detta hos polisen eller tingsrätten. I de flesta fallen som misstänkt för brott har du rätt till offentlig försvarare. Det betyder att staten betalar kostnaden för ditt försvar. 

I vissa fall har man inte rätt till en brottmålsadvokat/offentlig försvarare, då kan det bli aktuellt till att anlita ett privat ombud som kan representera dig. När du anlitar en advokat privat står du som klient för kostnaderna. I efterhand kan du begära att den privata försvararen ska förordnas som offentlig försvarare, då går staten in och betalar för försvararens kostnader.

När man misstänks för brott brukar man oftast bli inkallad till förhör av polisen. Du bör be att ha en offentlig försvarare med dig på ditt förhör.

Ska du närvara på ett förhör är det din rättighet att ha en försvarsadvokat med dig på förhöret, så redan innan första förhöret ska du begära att få en advokat. Det är inte ovanligt att polisen håller ett förhör innan din försvarsadvokat är närvarande, då rekommenderas du att vänligen men bestämt avböja alla former av kommunikation innan du fått tala med din advokat. Antingen kan du bli tilldelad en offentlig försvarare eller så får man kontakta en privat försvarare. 

Föreslå en brottmålsadvokat från Advokatfirman Lege

Du har alltid rätt att själv önska en advokat som ska företräda dig i ditt ärende. Lämna förslaget på den advokat du vill ska företräda dig till polisen innan ditt första förhör. Advokatfirman Lege kan hjälpa dig att önska en advokat, om du är intresserad av att bli företrädd av oss.

 Vid första kontakten med polisen lämnar du över uppgifterna till den advokat som du vill ska försvara dig i ditt ärende. Polisen inväntar ofta att hålla förhöret tills din advokat kan närvara.

Är du misstänkt för brott se till att ta kontakt med en advokat i Göteborg så fort som möjligt. Advokatfirman Lege hjälper dig gärna. Den första kontakten med oss är alltid kostnadsfri.

KONTAKA OSS VIA FORMULÄRET

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp

Advokatfirman Leges brottmålsadvokater åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott? Då kan det vara aktuellt att med ekonomisk kompensation eller kanske vill du bara ha hjälp med att bli representerad på ett korrekt sätt där dina rättigheter som brottsoffer sätts i fokus. Advokatfirman Lege företräder dig som har blivit utsatt för brott.

Ett brottsoffer kallas för målsägande, den som är misstänkt kallas för gärningsman. Enligt lagen så har du rätt till ett målsägandebiträde så att du som brottsoffer ska kunna ha någon som kan representera dig om du blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, rån eller något annat brott som kan ge fängelse för gärningsmannen.

Som målsägande har du rätt till att önska ett målsägandebiträde. Det kan vara någon specifik jurist eller advokat som du önskar som målsägandebiträde, valet är ditt. Din önskan brukar meddelas till åklagaren eller domstolen, det är sedan domstolens uppgift att förordna ditt önskade val av målsägandebiträde för dig. Ett målsägandebiträde har i uppgift att representera dig som brottsoffer och tillvarata dina intressen under hela processen. Så även under ett polisförhör rekommenderar vi dig att ha ett målsägandebiträde närvarande så att du kan få hjälp med eventuell skadeståndstalan.

Det är också målsägandebiträdet som ska hjälpa dig att överklaga och driva vidare din fråga till högre instanser. Målsägandebiträdets uppgift är också att föra din talan om skadestånd. Om några personskador, skador på egendom eller för kränkning har uppkommit när du blev utsatt för brott. Detta kommer målsägandebiträdet hjälpa dig med under processen och i domstol. Några viktiga saker att komma ihåg när du har blivit utsatt för brott. Du som brottsoffer har rätt att välja jurist eller advokat som ska representera dig som målsägandebiträde. Ta kontakt med en advokatbyrå i Göteborg så fort som möjligt för att få bästa hjälp från start. Advokatfirman Lege erbjuder en kostnadsfri rådgivning. Du kan dessutom få hjälp och vägledning i hur du bör gå vidare i ditt fall.

Brottmålsadvokatens arbete är att tillgodose dina intressen