Bodelning

Hur delar ni upp tillgångarna vid separation?

Många par i Göteborg vänder sig till jurister för att få hjälp med bodelning när de separerar. Det är förståeligt – det är krångliga regler för hur man ska dela upp sina tillgångar när man går skilda vägar. Här försöker vi något förenklat beskriva grunderna i en bodelning.

Ibland finns uppfattningen om att en skilsmässa i praktiken inte är mycket svårare än att ansöka om äktenskapsskillnad hos Göteborg Tingsrätt eller annan tingsrätt och sedan invänta att skilsmässan går igenom. Det är en del av det hela – men en skilsmässa innefattar en hel del andra praktiska och juridiska frågor som måste hanteras. Bodelning är den process när två personer som varit gifta delar upp egendom mellan sig. Bodelning sker inte bara vid skilsmässa utan kan också ske när två sambos separerar, eller när ens make/maka går bort.

Bodelning när ni är överens

Om ni vid en skilsmässa är överens om hur ni ska dela upp tillgångarna mellan er, så kan ni sköta den processen själva. Ibland finns det vissa formkrav att förhålla sig till – exempelvis om ni äger en fastighet tillsammans och ska dela upp ägandet av fastigheten på något sätt. Då krävs det att ni skriver ett avtal som sedan kan skickas in till Skatteverket.

En bodelning börjar med en bouppteckning

Det första steget som sker i en bodelning är att ni gemensamt ska gå igenom vilka tillgångar och skulder ni hade den dag då ni ansökte om äktenskapsskillnad hos tingsrätten i Göteborg. Samtliga av dessa tillgångar och skulder ska redovisas i en så kallad bouppteckning, där det även klart ska framgå vem som äger vad, värdet på det som ägs, om det är så att egendomen är att betrakta som någon av parternas enskilda egendom samt om det finns några skulder hos någon av parterna och om skulderna i något avseende är kopplat till enskild egendom.

Huvudregeln vid bodelning – dela lika på tillgångarna

Efter att en bouppteckning har gjorts så ska man räkna ihop tillgångarna och sedan göra avdrag för de skulderna. Efter det är utgångspunkten att man ska dela lika på det som blir kvar. Efter det ska man också bestämma vem som ska ha vad av det som blivit kvar – vilket inom juridiken kallas bodelning. Det finns även vissa undantagsregler för detta som vi inte närmare ska gå in på här – om man känner att det finnsett behov av att frångå principen om att dela lika – så kan man ta kontakt med en jurist som kan bistå i att hitta undantagsregler för att argumentera för en annan ordning.

Bodelning om ni inte är överens

Om ni vid skilsmässan inte är överens om hur ni vill göra en bodelning, så kan ni vända er till tingsrätten i Göteborg. Göteborg Tingsrätt kan då besluta om att tillsätta en bodelningsförrättare, det vill säga en person som får i uppdrag att hjälpa er att komma överens i fråga om bodelning och bouppteckning. Ni har möjlighet att föreslå en särskild person som bodelningsförrättare, det finns flera kompetenta bodelningsförrättare i Göteborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *