Vårdnadstvist

Juridisk hjälp för dig som hamnat i en vårdnadstvist

Det här är en artikel med tips och råd till dig som bor i Göteborg och har hamnat i en vårdnadstvist. En vårdnadstvist är en mycket svår process, både juridiskt och känslomässigt. Det är därför viktigt att man är noggrann i sitt agerande så att utfallet i tvisten blir så bra som möjligt.

En av de vanligaste familjerättsliga tvisterna i Sverige gäller vårdnad om barn – vårdnadstvist. SVT beskrev år 2017 att antalet vårdnadstvister ökat dramatiskt i Sverige – år 2017 så hade antalet vårdnadstvister fördubblats på tio år. Det kan finnas många orsaker till att man hamnar i en vårdnadstvist, men det är långt ifrån ovanligt i Sverige idag.  En vårdnadstvist kan handla om delad vårdnad eller ensam vårdnad, föräldrarnas umgänge med sitt barn eller hos vilken föräldern barnet ska bo hos. Men vårdnadstvisten kan även gälla andra frågor kopplat till barnet och barnets fostran och omsorg. 

Delad vårdnad via en familjejurist

En vanlig typ av vårdnadstvist är att föräldern är oense om vem som ska ha vårdnaden efter en separation eller skilsmässa. Det bästa om ni är oense är att ni som föräldrar i första hand försöker komma överens om vårdnaden, utan att ta det till domstol direkt. Där kommer en familjejurist in i bilden. Ibland kan det vara svårt att föra de diskussionerna utan inblandning av någon utomstående. Därför kan det vara en bra idé att respektive förälder anlitar ett juridiskt biträde från Göteborg som är med vid era samtal och diskussioner. Det juridiska biträdet kan vara en advokat eller en jurist. Juristen och advokaten kan då vid sidan av att bidra med expertkunskaper inom familjerätt, bidra till att upprätthålla sans och balans i samtalet.

Barnets boende

Föräldrabalken är tydlig med att utgångspunkten är att barnet har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Det är föräldrarna som gemensamt ska komma överens om var barnet ska bo och vid en skilsmässa/separation ska de i samråd bestämma var barnet ska bo. Om föräldrar som har delad vårdnad om barnet inte kan komma överens om var barnet ska bo, då kan föräldrarna vända sig till domstol för att få ett beslut om var barnet ska bo. Det kan även ske om föräldrarna av annat skäl vill ha ett domstolsbeslut på var barnet ska bo. Det är inte alltid helt lätt att driva ett sådant ärende i domstol själv och det kan därför vara bra att ta hjälp av en erfaren familjejurist eller advokat i Göteborg som kan bistå dig i att driva talan i domstol.

Familjejurister och advokater i Göteborg som är inriktade på familjerätt

Det finns många jurister och advokater i Göteborg som är verksamma på det familjerättsliga området. Det vill säga att advokaten eller juristen arbetar särskilt med dessa frågor eller att familjerätt är en av deras fokusområden. Här är det viktigt att understryka att det är en klar fördel att välja en jurist som har praktisk erfarenhet av att arbeta med en vårdnadstvist tidigare – det går ofta att läsa på juristfirmans hemsida vilken erfarenhet en viss jurist eller advokat har. Läs mer kring familjejuristens ansvar vid en rättsprocess.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *